به گزارش گروه انتخابات خبرگزاری برنا، حسن روحانی در پاسخ به سوالی در خصوص رنگ انتخاباتی ستاد خود گفت: