b_150_100_16777215_00_images_607261_107.jpgعصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو نیز به این رویکرد پیوسته است.


جان کلام شورای نگهبان این است که به استناد اصل 4 قانون اساسی می توانند الی‌الابد درباره هر مصوبه و قانونی اظهار نظر کنند و دیگران باید اجرا کنند. تا جایی که برخی به طعنه گفته‌اند شورای نگهبان در عمل جمله مشهور رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی (میزان، رای ملت است) را این گونه تفسیر کرده است: میزان، رای فقهای شورای نگهبان است.

جان کلام منتقدان و مشخصا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اما این است که اصل 4 برای این است که در اصول دیگر مدام تکرار نشود که همه قوانین نباید با اسلام و شرع مغایرت داشته باشد و از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله بهشتی همین مفهوم مستفاد می شود.

ضمن این که قانون اساسی اصل 94 هم دارد که در آن به شورای نگهبان 10 روز مهلت داده تا درباره مصوبات اظهار نظر کند و این گونه نیست که 20 سال بعد سراغ قانون شوراها برود و بدین ترتیب این اتفاق برای هر قانونی 20 سال دیگر هم رخ دهد. تازه شورای نگهبان باید درباره مصوبه مجلس نظر دهد نه اینکه رأسا مصوبه بگذرانند.

سخنان صریح رییس مجلس نشان می دهد او نیک دریافته بحث تنها بر سر عضو یک شورا نیست و این رشته می تواند سری درازتر داشته باشد.

این که آیت الله شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان سال ها بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ و اجرای آن نظر خودشان را عین قانون و شرع توصیف می کند موضوعی به مراتب بزرگ تر از لغو عضویت سپنتاست و این که می گویند «هیچ کس نمی تواند این قانون را تغییر دهد» این تصور را ایجاد می کند که انگار نه انگار مجلس قانون می گذارد و رییس مجلس رییس قوه مقننه است که عضو شورای نگهبان می گوید هیچ کس نمی تواند. 

آقای لاریجانی دریافته لحن برخی ازاعضای شورای نگهبان به گونه ای است که این نهاد خود را عین شرع و اصل نظام می داند و انگار نه انگار که مملکت مجلس دارد و قانون گذاری کار مجلس است نه شورای نگهبان و با اصل چهار نمی توان اصول دیگر وخاصه اصل 94 را بلاوجه و معطل کرد و مگر نصف همین شورای نگهبان (حقوق‌دانان) از مجلس رای نمی گیرد؟

وقتی آقای یزدی می‌گوید هیچ کس نمی تواند این تصمیم یا مصوبه را تغییر دهد این تلقی ناخواسته درمی گیرد که شورای نگهبان را ذیل قوه مقننه نمی داند و عملا با یک قوه جدید رو به روییم واین پرسش شکل می گیرد اگر تصمیم فقهای شورای نگهبان همان قانون است قوه قانون گذاری می خواهیم چه کار و دیگر چگونه می توان از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد کرد؟

اگر شورای نگهبان ذیل قوه مقننه است و رییس مجلس رییس قوه مقننه است چرا لحن آقایان نسبت به رییس قوه این گونه است؟ اگر شورای نگهبان خود یک قوه است چرا می گوییم سه قوه داریم؟ اگر شورای نگهبان همان قوه مقننه است چرا به رییس مجلس می گوییم رییس قوه مقننه؟ اینها سوالاتی است که در ذهن شکل می گیرد.

بر این پایه می توان گفت اعتراض رییس مجلس تنها به حذف سپنتا نیست. این نگرانی هم هست که مجلس یا اعتبار و هویت مجلس است که دارد حذف می شود. تازه مجلسی که نمایندگان آن از فیلتر شورای نگهبان گذاشته اند و نصف کاندیداها را رد صلاحیت کرده اند و راه یافتگان نیز نگران اند سخنی نگویند که مانع تایید در دوره بعد شود یا همین حالا بگویند مرخص اید کما این که در یک مورد - خانم مینو خالقی نماینده اصفهان- پس از انتخاب و تایید انتخابات حذف شد.

بر این پایه وقت آن است که این پرسش به میان بیاید که رییس قوه مقننه کیست؟ رییس مجلس شورای اسلامی را می دانیم کیست اما رییس قوه مقننه کیست. اگر رییس مجلس شورای اسلامی است چرا نمی تواند در دفاع از قانون مصوب و اجرای آن دخالت کند و موضوع را به هیات رسیدگی به اختلاف قوا ارجاع می دهد؟ مگر شورای نگهبان قوه است و با مجلس دچار اختلاف شده است؟

اگر نظر و مصوبه فقهای شورای نگهبان همان قانون است مجلس چرا قانون می گذارد و چرا در رسانه ها از دبیر شورای نگهبان به عنوان رییس قوه مقننه یاد نشود؟

از منظری فراتر و در چرایی ایستادگی علی لاریجانی بر اجرای قانون می توان گفت اگرچه از سر احساس وظیفه شخصی و شرعی و قانونی است و ستودنی هم هست اما دو دلیل دیگر نیز می تواند داشته باشد:

نخست این که اصول گرایانی مانند علی لاریجانی، احمد توکلی ، مصطفی میر سلیم و عزت الله ضرغامی همچنان با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط دارند و حداقل در خانواده و در برابر فرزندان باید پاسخ گو باشند و هیچ توجیهی نمی یابند و مانند فقهای محترم در دایره ای محدودتر تعامل ندارند.

یادمان نرفته که سال ها قبل و در دوره اصلاحات دکتر میر محمد صادقی چرا از سخن گویی قوه قضاییه استعفا کرد. وقتی قاضی همدانی حکم به اعدام استاد جانباز دانشگاه دکتر هاشم آقاجری داد آقای سخنگو که فرزند یک بازرگان مشهور و خود حقوق دان و استاد دانشگاه است احساس کرد همه اعتبار خانوادگی و علمی و حقوقی خود را باید پای توجیه حکمی بریزد که می دانست نه موجه است و نه اجراشدنی و کنار رفت. 

درستی انتخاب و تصمیم او وقتی روشن تر شد که حکم، لغو شد و استادی که یک پای خود را در دوران جنگ از دست داده به دانشگاه بازگشت و اکنون نیز تدریس می کند. پس دلیل اول این است که علی لاریجانی نمی خواهد اعتبار بازیافته پس از اتحاد استراتژیک با حسن روحانی را قربانی کند یا حتی پاسخی برای فرزندان خود هم نداشته اند که استدلال دایی صریح اللهجه را هم دیده و شنیده اند.

دلیل دوم اما مهم تر است. امروز عضویت سپنتا را لغو می کنند و فردا سراغ قوانین دیگر می روند. وقتی نظر خودشان را همان «قانون» می دانند و تصریح می کنند هیچ کس حق ندارد تغییر دهد یعنی نه مجلس قانون گذار است و نه رییس مجلس رییس قوه مقننه.

این که رییس مجلس از فرصت رای اعتماد و پخش مستقیم تلویزیونی استفاده می کند و در میانه بحث رای اعتماد به دو وزیر به این دوموضوع می پردازد نیز از موقعیت شناسی او حکایت می کند. هر چند که می توانست بر سه نکته دیگر نیز انگشت بگذارد و همچنان می تواند:

اول این که بگوید من به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قانون گذاری کشور می گویم تا آقای یزدی نظر فقها را همان قانون نپندارد و نگوید هیچ کس نمی تواند و رییس مجلس را پایین دست خود تصور نکند. تاکید بر این که به عنوان رییس مجلس و رییس قوه مقننه سخن می گوید می تواندجبران کننده سکوت نمایندگانی باشد که از شورای نگهبان «می ترسند» - تعبیری که برخی نمایندگان در علن یا خفا به کار می برند- و بعضا وقتی نطق یا مصاحبه یا در یک مجلس عروسی شرکت می کنند چهار ستون بدن شان می لرزد که نکند شورای نگهبان به خاطر تصویر یا کلمه ای صلاحیت آنها را برای دوره بعد تایید نکند!

دوم این که به شورای نگهبان یاد آوری کند عنوان کامل این نهاد «شورای نگهبانِ قانون اساسی» است . همان قانون اساسی یی که یک فصل کامل درباره حقوق ملت دارد و اصول مصرح آن بر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن تاکید ورزیده و قانون اساسی «همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران» را فارغ از دین و مذهب و نژاد در بر می گیرد.

اصل 19همین قانون اساسی که قرار است از آن نگه بانی کنند بر «حقوق مساوی همه مردم ایران» تاکید دارد و اصل 20 «همه را در حمایت قانون» می داند و اصل 56 تصریح می کند: هیچ کس نمی تواند حق الهی تعیین سرنوشت اجتماعی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

نکته سوم و پایانی هم این که چون به نظری از رهبر فقید انقلاب استناد می کنند متن و زمان و شان نزول آن را هم منتشر کنند. کما این که نظرات امام درباره پرداخت مالیات، اشتغال زنان، بانک داری، بازی شطرنج، موسیقی و مانند اینها در طول رهبری نظام عینا مطابق قبل از پیروزی انقلاب نیست و با اقتضائات زمانه و آرمان های انقلاب انطباق یافته است. 

نظر امام درباره قانون و نظارت فقیهان اما کاملا روشن است:

«برای هیچ کس حکومت نیست. نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند و مجری قانون هستند. فقیه ناظر بر اجرای قانون است. نه این که می خواهد خودش حکومت کند...» - صحیفه نور- جلد 10- صفحه 353


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE پیام تسلیت اولکامیز به قدیر و ابراهیم کریمی
جناب آقای قدیر و ابراهیم کریمی درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان...

یادداشت

آقای صدیقی! نماز جمعه هم فرصت است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش سریع و صریح رییس جمهور روحانی به سخنان حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران ناخرسندی امام جمعه موقت را در پی داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE سوختن در آب، غرق شدن در آتش

اولکامیز- سوختن در آب،غرق شدن در آتش بی رحم ترین پارادوکس دنیاست. خدایا دلم از دريايى گرفت كه زورش به آتش نرسيد.هر چه بسوزد آبش می زنند ، وای به روزی که آب بسوزد! @ulkamizcomمعجزه حضرت ابراهیم خلیل (ع)... ادامه مطلب ..
IMAGE شعر گونگل و ترجمه فارسی آن

اولکامیز- مهندس محمد طواق خوش کام  شاعر و ادیب  گنبدی یکی از بهترین مترجمان حال حاضر اشعار مختومقلی فراغی در ترکمن صحراست. ترجمه منظوم  شعر پر محتوای گونگول به زبان فارسی گویای این مدعاست .  ادامه مطلب ..
IMAGE نماز جمعه و تریبونی برای وحدت آفرینی

ایرنا- محمدستاری : به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه شانزدهم دیماه 1396 در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین... ادامه مطلب ..
ریشه اعتراضات را در داخل کشور و عملکرد خودتان جست و جو کنید

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - بعد از حدود یک هفته، ناآرامی ها در کشور پایان گرفت اما ناآرامی های کلامی در برخی تریبون های نماز جمعه همچنان ادامه دارد.در ایامی که خیابان های حدود 80 شهر ایران درگیر... ادامه مطلب ..
IMAGE آنها که بذر نومیدی کاشتند پاسخ دهند

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برخی می گویند در این دو سه روز که فضا ملتهب شده چرا روحانی سکوت کرده و سخنی نمی گوید؟کسانی البته دوست داشتند او کلامی را بر زبان آورد تا آماج شعارهای خیابانی قرار گیرد و... ادامه مطلب ..
IMAGE گونده لیک

اولکامیز- دکتر ارازمحمد سارلی : ۶نجی دی آیی ۱۳۹۶ گچن گون قزلجه آق امام دا، استاد اراز بردینگ چادرینا باردیم. همه تانیش یوزلری گورودم. قزلجه لرینگ دأبينده، چادر اوچی بیلن ییقلیار. بأشی یدی سی... ادامه مطلب ..
IMAGE ایران امن یا ناامن ؟

اولکامیز-  یادداشتی از محمد سلاق : به نظر می رسد اقتصاد به شدت بیمار و درمانده و بدون درمانگر ایران این روزها بد جور سرد و بیرحمانه نفس هایمان را به شمارش انداخته ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ پویا و ایستا از زاویه دیگر

اولکامیز- امان محمد خوجملی: مهمترین بخش فرهنگ ما ترکمنها دین و مذهب می باشد که در تار و پود جامعه ما رسوخ دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE ترکمن صحرای ایستا یا پویا ؟!

اولکامیز- محمد جان آخوند بهلکه :  وبسایت اساس نیوز ، فایل های ویدیویی از یک میزگرد علمی - دینی، نشر کرده است. در این میزگرد چند روحانی ترکمن و چند استاد دانشگاه، تحت عنوان: (( بررسی مسایل جهان... ادامه مطلب ..
IMAGE قانون بودجه و رقص اعداد در فضای مجازی

عصر ایران - مهرداد خدیر : همین چند سال پیش مردم چندان ازلایحه بودجه سالانه سر در نمی آوردند و در رسانه های رسمی هم تنها اعدادی اعلام می شد که به خاطر بزرگ بودن حتی گاه قابل خواندن نبود ادامه مطلب ..
IMAGE امشب نوبت کجاست ؟

 به قلم یکی از کاربران اولکامیز : زلزله ی کرمانشاه و سرپل ذهاب سینه ها را به درد آورد. صحنه هایی را دیدیم که هیچگاه فراموششان نخواهیم کرد. بنابر عادت دیرین فکرش را نمی کردیم زلزله به این زودی و به... ادامه مطلب ..
IMAGE غارا یِل

اولکامیز- طاهر عبدی راد: گیجأنینگ بیر ماحالئ بۇلوپ .تۇی سۇوولوپدئ.رحمان اۇل گیجأنی دۇسی یاغمئرئنگ میخمانئ بۇلمالئ بۇلوپ ،تۇی یردن بیله لیکده یاریشدا بایراق آلان آطئ غارا یل بیلن ،یاغمئر لارا... ادامه مطلب ..
IMAGE در کنار مختومقلی

اولکامیز- از پل و رودخانه ی اترک که می گذرم نگاهم به چهار ستون وگنبدی در بالای آن نظر من وهر بیننده ای را به خود جلب می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انسان دوستی مولانا – قسمت اول

اولکامیز- مقاله ای از عبدالفغار علاقی صاحبنظر ادبیات عرفانی :   26 آذر سالروز وفات حضرت جلال الدین محمد بلخی معروف به حضرت مولانا است. این شب به شب عروس مشهوراست. شبی که مولانا به وصال حق رسید. در... ادامه مطلب ..
IMAGE علت العلل مسافرت به خارج

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بودجه سال 1397 سرو صدای زیادی به راه انداخته است. دولت برای تامین بودجه ی خود برای عمران و آبادانی کشور دست به جیب مردم برده است. ادامه مطلب ..
IMAGE آیا خیّرظالم ممکن است?!

اولکامیز- امان محمد خوجملی : خیّر ظالم!! تناقض آمیز نیست؟ این سئوالی است گاهی پرسیده می شود. آیا ممکن است یک انسان هم خیّر باشد هم ظالم؟ همزمان هم کار خوب بکند و هم کار بد؟. هم به دیگران کمک بکند و... ادامه مطلب ..
IMAGE ای مهربانترین همدم من

اولکامیز- دلتنگم،دلتنگ لبخندهای شیرینت،دلتنگ دست های پیرت. دلتنگ آن روزها،که بودی،دلم بدجور هوای تو دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE نوشته یک نوجوان ترکمن در باره جام جهانی

اولکامیز- 184 روز باقیست تا شروع بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی " #جام جهانی"‌ .  به شروع جام جهانی روز به روز نزدیک میشویم و همه ی تیم ها در تکاپوی برنامه ریزی و هماهنگی تیم خود برای حضوری... ادامه مطلب ..
IMAGE قصه ی مادبزرگم

اولکامیز- مادر پدر من ان موقع که من نبودم وحتی از ان هم دیرینه زمانی که پدرم بسیار کوچک بوده از دنیا رفته است ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت اسلامی از زاویه ای دیگر

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی* : کشور ما از فِرق، اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است که در جای جای ایران بزرگ زندگی می کنند. اتفاقاً زندگی آرام و دوستانه و برادرانه هم با یکدیگر دارند... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت "مدیرعامل خانه کتاب ایران" در پی درگذشت مدیر "کتابفروشی قابوس"

📝 "مجيد غلامی جليسه" مدیرعامل خانه کتاب ایران در یادداشتی درگذشت "مراد دردی قاضی" مدير كتابفروشی قابوس گنبدکاووس و از پیشکسوتان نشر فرهنگ و ادب ترکمن را تسلیت گفت. متن این یادداشت را در ادامه... ادامه مطلب ..
IMAGE اختلاف اسلوب اندیشه در گفتار و نوشتار

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می کند. علم نیز قلب انسان را گشاده می گرداند البته علمی که توام با حکمت قرآنی باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE ابتذال سیاست در ورزش

اولکامیز- امان محمد خوجملی : نارکارآمدی سیاست درخودِ سیاست به خاطر انتصابات و انحصاراتی که در آن وجود دارد دقیقاً مشخص نمی شود. چون همه چیز را نمی شود دقیقاً با دیگر کشورها با بیان مصداقهای آن... ادامه مطلب ..
IMAGE نویسنده‌ی بزرگ برایان آلدیس

نشریه صحرا - نویسنده: دکتر یوسف آزمون / ترجمه از ترکمنی به فارسی توسط آنادردی عنصری : (نوشته زیر به مناسبت درگذشت برایان آلدیس شاعر و رمان نویس مشهور انگلستان به رشته تحریر درآمده است. ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

قبلاٌ هم عرض کردم بنده ادیب نیستم.استدعا دارم از بکار بردن جملات پرطمطراق خودداری فرمایید.این گونه ن...
سلام اقای مدیر.واقعا مطلب دردناکی بود.مسوولان و خیرین شهر باید دست به کار شوند.
راه نجات فقط دمکراسی واقعی با تمام ملزومات و ضروریات شناخته شده اش ، بخصوص تشکلهای حزبی با برنامه مش...
با احترام به طرفداران یاشولی گری ؛بهتر است بساط یاشولی لی گری قومی را برچینیم وبه شایستگان شهرستان ف...
تعجب بنده این است که قبل و حین انتخابات مختلف انواع فعالیت برای تشکیل گروه های یاشولی یا مصلاحت انجا...
آیا این سه نفر کاندیدای مورد اشاره قیم تمام کاندیداهای احتمالی دیگر هستند؟
یاشاسین استاد سارلی . آخون بهلکه هیچ وقت از رسول الله وصحابه کرام دلیلی برای هفت روز عزا گرفتن برای ...
فتنه گران کدام قشر جامعه هستند کسانی که به گرانی ومشکلات اقصادی اعتراض کردند یا قشر دیگه ی بودند الب...
خودم عقل دارم وخودم انتخاب میکنم لازم نیست کسی برام انتخاب کنه
با تشکر از دیدگاه این بزرگوار نکته ای مد نظر قرار میگیرد و سئوالی پیش می آید که معمولا در انتخاب هیئ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.