b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-11-18_00-58-14.jpg اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه درمان روان آدمیت نیز اثرگذار میباشد۰ خداوندتبارک وتعالی ازاینرو بود: آدم وحواء رابه صورت جفت آفرید۰  چون برای انسان همزیستی و  کنارهم بودن یادداد۰ رفته رفته  انسان را روی زمین پراکنده ومتراکم گرداند۰ روزی بندگان خودرا ودیگر جانوران ؛ گیاهان ؛ پرندگان ؛ خزندگان وجوندگان وغیرذالک را ازهمین خاک پاک تأمین نموده  به خاک برکات فراوان و بطورپایدار عطاء فرموده است ۰

بویژه برای بندگان خودمبتنی بر اینکه ازنظر معیشت و بجهت گذران روزمره درغرقاب تنگناها مغروق نگردند ؛ چهارعنصراصلی : ( خاک ؛ هوا ؛ آب وآتش) آفرید۰ این عناصرمفید را برای مخلوقات  خود بطورارزان بخشید۰ باتوجه براینکه نوع زندگی انسان اجتماعی است؛ اما انسان درابتدا به صورت تک و تنها ازمادرمتولدمیشود۰ حتی دوقلوهاوچندقلوهاهم به نوبت بطور فرادی ( فرادا ) متولد می شوند۰ هرچندازنظر زمانی تولد دوقلوها یکی بعدازدیگری انجام می پذیرد لذا مکث کوتاهی بین آنها رخ میدهد؛ تابه دنیاپاگذارند۰ 

باوجوداین  تنهابه دنیا آمده است۰  اماوقتی که چشم به دنیای فانی می گشایند ؛ پا به عرصه ی زندگانی می گذارند؛  کم کم به جمع مردم می پیوندند۰ چون نمی توانندتنهاباشند۰درزندگی همه ی آدم ها به نوعی نسبت بهم وابستگی ودلبستگی خاص دارند۰ قادرنیستند: به کنجی بنشینندو تنهاباشند۰ازطرفی هم مثلی بین مردم گفت وشنودمی شود ؛ ماننداین مثل ترکمنی( یکه لک خدایایخشی )۰ یعنی«تنهایی  فقط برای خداخوب است وبس۰» مخصوصٱ فلسفه ی آفرینش انسان ها  طوری است: باید نوع زندگی آن  ها اجتماعی باشد۰ درغیراین صورت تکامل ایجادنمی گردد۰ اینهمه پیشرفتهای دانش وبینش ؛علم تکنولوژی ترقی ؛ علم صنعت ؛ کماکان انواع اختراعات سودآور منبعث از نوع بکروغیره  و دیگرآموزه ها نتیجه ی باهم زیستن واتحاد بین آنان میتواندباشد۰

زندگی اجتماعی یعنی به این معنا است: دانستنی های خود را احیاء نمودن ؛ همانا یافته ها و بافته های خودرا نسبت بهم قسمت کردن است۰ پس چرا ازتجربیات همدیگرمستفادنشوند۰ پس چرا انسان  نسبت بهم کمک رسان وخیراندیش هم نباشند ؟ درهرعصری کسی به تنهایی به نان ونوایی نرسیده است۰ روی این اصل هرکجاکه جمعیت بیشتری داشته باشد ؛ به فضل خدا ؛ آنجابرکت هم زیادتراست ۰ قدرمسلم برکت شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بیشتراست۰ چون جمعیت بیشتری دورهم جمع هستند۰ بنابراین اصلٱ بدون مقدمه و مفاضا مجازنخواهیم بودفقط درفکرخودباشیم۰

بنابه قول  علمای اسلامی ازحدیث گوناگون گرفته متفق القول هستند: بعضی از مردم  بخل و کینه درباطن دارند ؛ برای انسان دارابودن  اینگونه خصلت ناروا شیوه ی درستی نیست ؛ حتی کینه ورزیدن را نسبت به همنوعان خود نوعی از گناهان میدانند؛ آنرا سبب جدایی ازهمدیگر می شمارند۰فاصله گرفتن انسان هاازهمدیگربهرشکل ودلیل قطعٱ جایزنیست ۰ یعنی اینگونه ایجادفاصله ی نادرست بین مردم مستدام پیدکرده ؛  ادامه دارباشد اصلٱ ترقی وتعالی کنسل شده رکود ایجاد میگردد ومسبب عقب افتادگی ومضافٱ امکان قفل بعضی از پیشرفتها وترقیات هم میشود۰

آنچه را تجربه  درستی آنرا به اثبات رسانده است: از اینقرارمیتوان عنوان نمود:: همسایه باهمسایه ها : روستاهابه شهرستان ؛  شهرستان هابه استان ؛ استان ها به کشور ؛ همینطورکشور هابه دیگر ملل ؛ مخصوصٱ کشورهای جهان اسلام مثل زنجیرکلفت حلقه های بهم بافته می ماندکه باهم در ارتباط باشند۰ خدای ناخواسته اگر نا بهنگام این حلقه ها از همدیگر بریده یا کنده شوند ؛ دیگر زنجیری وجودنخواهد داشت ؛ که اتحادبرقرار گردد۰

پس یادمان باشد: نوعدوستی وبه فکرهم بودن ؛ باهم تعاونی رفتارکردن رافراموش نکنیم۰ چنانچه دراین باره درقرآن مجیدآیه آمده است:  بدون رعایت اعراب ( امرهم شوری بینهم تعاونوا علی البروالتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان )۰نقل است: عارفی حدود ۹۰ سال درمسجدنمازجماعت می خواند۰ بیشتروقتها هم درحالت اعتکاف بسرمی برد۰ دایم الله الله می گفت۰ وقتی که این عارف به دیگرسرای رحل اقامت کشید؛ یکی ازآشنایان او ازاعمال آن باخبربود۰

درخواب همان عارف را می بیند: ازاومی پرسد: چه به سرت آمده است؟ یقینٱ شمارا به پاس جبران عبادات خود نسبت به خداداشته اید راست به بهشت برده اند۰ اودرجواب میگوید: نخیر؛ برعکس ۰اتفاقٱ نمونه ی مناظرسرای دوزخ رابه رؤیت من رسانده اند۰علتش این بوده است: چون درطول ۹۰ سال طاعات وعبادات فقط درفکرخودبودم ؛ از خیراندیشی برای دیگران؛  غافل بوده ام ۰

نویسنده : خوجه دردی قجقی


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده گردشگری آق قلا و ذکر سه نکته

اولکامیز- ساعت ۱۱ ساعت به وقت رسمی به همراه خانواده با شور و شوق زیادی به تماشای دهکده گردشگری آق قلا رفتم ولی در کمال تعجب دیدم که درها بسته بود و چراغها خاموش‌. دهکده گویی در خوابی عمیق به سر... ادامه مطلب ..
IMAGE دکتر سارلی : رادیو گرگان به ترکمنها خدمت کرد

اولکامیز-  سخنان دکتر اراز محمد سارلی در مراسم نکوداشت موسی جرجانی را در ذیل میخوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE احسان مکتبی: قدر درختان مثمر فرهنگ را بدانیم

 اولکامیز- احسان مکتبی مدیر کل امور سیاسی - انتخاباتی استانداری گلستان یکی از سخنرانان اصلی مراسم بزرگداشت موسی جرجانی در آق قلا بود. ادامه مطلب ..
IMAGE سخنان استاد هوشنگ جاوید در آق قلا

اولکامیز-  سخنرانی استاد هوشنگ جاوید بنیانگذار موسیقی نواحی کشور در مراسم بزرگداشت موسی جرجانی مورد توجه حاضرین قرار گرفت. مهمترین بخش سخنان این صاحبنظر و استاد موسیقی مقامی کشور را به روایت... ادامه مطلب ..
IMAGE در باب جمعیت ترکمنهای گلستان

 اولکامیز- اکبر پیرا * : متاسفانه چند روزی است که آمار کذب و حساس اینکه کمتر از 40 درصد جمعیت استان را ترکمن ها تشکیل میدهد مثل ویروس از سایتهای متفاوتی خروجی داده است که این امر حساسیت قوم شریف و... ادامه مطلب ..
IMAGE سال نو سلام

اولکامیز- لطیف ایزدی :  سالی دیگر با مهر و لبخند سلام داد . سالی با هزاران امید و آرزو فرا رسید. ادامه مطلب ..

اخبار


16 فروردين 1397

آخرین نظرات

ضمن سلام وخسته نباشید بیانات ونظرات جنابعالی در مورددهکده قابل تحسین است
باسلام آقای نویسنده شما هم خوب شروع کردید ولی آخرش را بنظرمن خراب کردید شما هم آخرش با تبلیغ خاتمه د...
باسلام . حدود دوسال از دوران نمایندگی آقای طیار می گذرد ، در این مدت چه فعالیتی را در باره جاده نفت ...
دنیای اقتصاد – گرگان : معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور...
سلام و عرض احترام ، و ضمن پوزش ، در بند 3 یادداشت ارسالی با عنوان تاملی بر مقاله .... ، اشتباه تای...
با سلام و عرض ادب ، جناب آقای قره باش یادداشت کارشناسانه و قابل تاملی را - با اشاره به چالش هایی ک...
با سلام خدمت مخاطبان عزیز سایت وزین اولکامیز
عرض تسلیت ضایعه هجرت سلاله کوچولوخدمت فرزندان ترکمن ...
ان شاله خداوند تبارک تعالی به خانواده سلاله جان صبر جمیل بده.
بعد ظهر روز پنج شنبه خبری منتشر شد که...
جناب ارمان قوجق کوموش تپه ازشهرهای قدیم ترکمن صحراست و ساکنانش ازدیرباز یکجانشین میباشند و بخاطر اقت...
سلاله‏ ‏قربانی‏ ‏سهل‏ ‏انگاری‏ ‏مواظب‏ ‏کودکان‏ ‏باشیم‏ ‏افراد‏ ‏فاسد‏ ‏بیمار‏ ‏در‏ ‏کمین‏ ‏هستند‏ ‏...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.